Het Initiatief
De Business Club Amerstreek (BCA) is ontstaan uit een aantal gesprekken tussen enkele ondernemers. Het was hen opgevallen, dat de grensoverschrijdende contacten tussen betekenisvolle ondernemers uit de drie gemeenten, Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout, relatief beperkt waren. Betekenisvol moet in dit kader worden gezien voor ondernemers die hun bedrijf in de regio Amerstreek hebben gevestigd en waarbij de omvang en de betekenis van hun bedrijf  tot de wat grotere bedrijven in de regio mag worden gerekend. Nadat de eerste basisprincipes van deze nieuwe club waren vastgesteld, werd door de heren  Martin Brokx, directeur Brokx projectinrichting, en de heer Ad de Korte, directeur Rabobank Amerstreek, het bestuur uitgebreid met mevrouw Margot Segers-Rodenburg, de heer Louis de Wit (beiden uit gemeente Geertruidenberg), de heer Florian van Meerwijk, de heer Paul Smits (beiden uit de gemeente Drimmelen) en de heer Paul van den. Berg (gemeente Oosterhout). In de toekomst zal gekozen worden voor een bestuur uit zes personen (twee uit elke gemeente).

Ons doel

Het primaire doel van de Business Club Amerstreek is netwerken tussen ondernemers uit de drie gemeenten. Dit alles onder het genot van een goed glas wijn, bier etc. en een passende maaltijd. Tijdens enkele bijeenkomsten per jaar zullen sprekers worden uitgenodigd, doch altijd zal het samenzijn en netwerken prevaleren.

Vergaderingen

Als locatie is gekozen voor min of meer “neutraal” terrein, namelijk het Klosterke in Den Hout. De leden komen 1 x per maand bij elkaar en wel op de laatste donderdag van de maand. In de maanden december, januari, juli en augustus vinden er geen bijeenkomsten plaats. De leden worden tijdens de bijeenkomsten verwacht tussen 17.30 uur en 20.30 uur. Vroeger komen dan wel later vertrekken is uiteraard toegestaan. Het bestuur vergadert voorafgaand aan de bijeenkomst.